top of page
  • Writer's pictureUlla

HENGITYKSESTÄ JA PRANAYAMASTA OSA 2/3 ~ Prana(yama)

Mikä ihmeen pranayama?


Pranayamalla viitataan usein joogassa tehtäviin hengitysharjoituksiin. Sanskriitin kielinen sana pranayama sisältää kaksi "juurisanaa" prana ja yama tai ayama. Pra tarkoittaa ensimmäistä na pienintä mahdollista yksikköä energiaa. Prana on elämää ylläpitävä voima jokaisessa elävässä olennossa, ihmisessä, eläimessä, kasvissa. Se on hienojakoisempaa kuin happi tai ilma.


Yama tarkoittaa jonkin näköistä pidättäytymistä ja sisältää myös itsekuria. Mutta ayama, yhdistettynä pranaan on huomattavasti merkityksellisempi kuin yama. Ayama tarkoittaa laajenemista ja/tai jatkuvuutta.

Tarkempi kuvaus pranayamasta voisi siis olla elämänvoiman jatkuvuus ja/tai laajeneminen. Kun hengität sisään vaikutat sisälläsi virtaavaan pranaan, elämänvoimaan, annat sen stimuloida itseäsi, niin sisältä kuin ulkoa, puhdistaa, tasapainottaa ja aktivoida nadeja, energiakanavia.


Pranayama harjoitus vahvistaa kehon hengitysmekanismia, mutta on enemmän kuin hapen muuttaminen hiilidioksidiksi.


Pranayaman tärkein tehtävä on ylläpitää hyvää energian virtausta, joka puhdistaa niin fyysistä kehoamme kuin energiakehoamme ja poistaa epäpuhtauksia, myös mielestämme, valmistellen tietoisuuttamme seuraaville tasoille kohti dharanaa ja dhyanaa (ks. lisää aikeisemmasta blogikirjoituksesta).


Haluaisin tässä huomauttaa, että sinun ei tarvitse omaksua "joogista" elämänkatsomusta hyötyäksesi hengitysharjoituksista, jos energiakehot, nadit ja muut vastaavat eivät sovi minäkuvaasi ja maailmankatsomukseesi, olethan kuitenkin avoimin mielin asian kanssa :)


Hengityksen vaikutus energioiden virtaamiseen


Erilaiset hengitystahdit vaikuttavat energian virtaamiseen.


Nopea hengitys saa energian virtaamaan nopeammin ja ryöpsähtelevimmin aalloin ja rauhallinen hengitys pidemmin vakaasti toistuvin aalloin. Erilaiset energia aallot luovat erilaisen mielentilan.Kaikilla on oma opittu tapansa hengittää kiinnittämättä siihen sen enempää huomiota.


Voimme kuitenkin tietoisesti vähitellen opetella hengittämään niin, että energia virtaa kehossamme tasaisemmin, vakaammin ja rauhallisemmin, mielelle ja keholle suotuisammalla tavalla.


Pranayama tekniikoilla voidaan korjata hengitystä, muuttaa energioiden virtauksia, oppia parempaa hengitystekniikkaa ylipäätään sekä helpottaa kehon jännityksien rentoutumista, joka vaikuttaa myös mielen kireyksien rentoutumiseen. Ihminen on kokonaisuus, yksi asia vaikuttaa toiseen.


Pranaverkosto

Pranaverkosto on monimutkainen nadien, energiakanavien, verkosto, joiden kautta prana virtaa ja muuntuu erilaisiksi energian muodoiksi eri "kehoihin", joita joogassa katsotaan olevan jokaisella kolme, fyysinen keho, energiakeho ja kausaalikeho. Ei kuitenkaan lähdetä näihin tällä kertaa enempää, todetaan vain, että prana siis virtaa ihan kaikkialla ja vaikuttaa kaikkeen.


Prana on terminä erittäin laaja ja sitä käytetään yläterminä kaikille energioille. Vanhoissa teksteissa esitellään kuitenkin kehon 49 prana vayuta (pranan virtausta).


Viisi tärkeintä Pranan virtausta (prana-, apana-, samana-, udana- ja vyana-vayu) ovat vastuussa henkisestä ja fyysisestä aktiivisuudesta, jokainen omasta "alueestaan".


Viittaan alla olevissa useampaan otteeseen chakroihin, joista lisää myöhemmissä blogiteksteissä, niitä on kuitenkin vaikea olla huomioimatta energiavirtausten yhteydessä, koska chakrat ovat kehossa olevia energiakeskuksia ja näin ollen vahvasti tekemisissä vayuen kanssa.


Prana vayu

Prana vayu kattaa alueen kurkun alueelta sydämen alapuolelle ja se on asettunut sydämeen, jossa se pitää huolen, että sydän jatkaa sykkimistään. Sykkeen ansiosta voit tuntea prana vayun joka puolella kehoa. Se liikkuu alhaalta ylöspäin ja yhdistetään sisäänhengitykseen. Kun hengität sisään tunnet nosteen, joka on Prana Vaya energia.


Prana huolehtii aivoista ja silmistä sekä ottaa vastaan ravinnon, ilman, kehon tuntemukset ja ajatukset. Se ruokkii muita vayuja. Jos prana vayu on heikko, mieli ei pysty keskittymään ja se kokee surua, lyhyet hengitykset, ahdistus, vähäinen energia taso ja huono vastustuskyky ovat merkkejä ongelmista prana vayun virtaamisessa.


Chakroista prana vayuhun yhdistetään sydän chakraan ja sydämen avoimuuteen.


Tunteaksesi prana vayun sulje silmäsi, istu tai seiso selkä suorana ja sisäänhengityksellä keskity siihen miten hengitys tuntuu nenän päässä hengitysharjoituksen (etenkin sisäänhengityksen) aikana ja tunne kuinka energia virtaa ylös vatsasta kohti rintakehää ja otsachakran (kolmannen silmän) aluetta kulmakarvojen välissä.


Apana vayu

Siinä missä prana vayu on voima sisäänhengityksen takana on apana vayu voima uloshengityksen takana.


Apana vayu on asettunut alueelle, joka on vastuussa kaiken ylimääräisen kuonan poistamisesta kehosta, lantion alueelle ja se kattaa kokonaisuudessaan alueen navasta alas jalkoihin. Se on myös voima lisääntymiskyvyn, joka saa uuden elämän "ulos maailmaan", takana.


Jos ei kuona-aineita poisteta, ei kehossa ole tilaa "tuoreelle", hyvälle, vapaasti virtaavalle energialle keho menee enemmän ja enemmän tukkoon ja myrkyt pääsevät kerääntymään aiheuttaen terveydellisiä ongelmia.


Ilman apana vayun sujuvaa virtausta keho ja mieli hidastuvat. Meistä tulee laiskoja, motivaatiomme ja päättäväisyytemme häviää ja kaikki alkaa tuntumaan merkityksettömältä.


Apana vayu yhdistetaan muladhara chakraan, joka on perustavanlaatuisen alkukantaisen selviytymisen vahva, varma, turvallinen ja luotettava pohja.


Apana vayu auttaa meitä maadoittumaan ja olemaan tukevasti läsnä pranayamaharjoituksissa.


Tunteaksesi apana vayun sulje silmäsi, istu tai seiso selkä suorana ja uloshengityksellä tunne kuinka energia virtaa alas päälaelta rintakehään ja sitä häntäluun päähän, alas jalkoja pitkin ja jalkapohjista ulos.


Samana vayu

Samana vayu on vastuussa ruuansulatuksen "tulesta" ja samana voidaan kääntää tarkoittavan tasapainottavaa. Se kontrolloi vatsalihasten aluetta sekä kehon rauhasia ja sen alue ulottuu sydämen alaosasta napaan. Samana vayu virtaa läpi koko kehon uloimmista kohdista kohti keskustaa.


Samana vayun erottelee saamastamme ravinnosta käyttökelpoisen käyttökelvottomasta, ravinteet myrkyistä. Mikäli Samana vaya ei virtaa kunnolla se voi johtaa myrkkyjen kerääntymiseen kehoon, joka voi johtaa esim. ruuansulatus ja hengitysongelmiin.


Isommassa kuvassa Samana vayu liittyy kykyymme erotella hyvä pahasta ja tapaamme tehdä valintoja ja päätöksiä. Samana vayu on näin ollen hyvin läheisissä tekemisissä mielemme kanssa, tarkemmin harkinta- ja arviointikyvyn kanssa.


Chakroista Samana vayun keskus on manipura (solar plexus) navan kohdalla, jonka elementti on tuli. Ollessamme epätasapainossa voi tulienergia ottaa vallan, aiheuttaa huonoa arvostelukykyä, huonoa itseluottamusta, motivaation puutetta ja turhia himoja sekä vihan tunteita. Myös ruuansulatus ongelmat voivat johtua tämän vayun huonosta virtauksesta. Kun energioiden virtaus on tasapainossa samana vayu tukee mielen kirkkautta, antaa meille nöyryyttä ja auttaa parantamaan itsetuntemustamme.


Pranaymaharjoituksessa samana vayu aktivoituu ulospäinhengityksellä ja auttaa keskittymään, olemaan tietoinen sekä auttaa pitämään keskivartalon alueen tasapainossa ja aktiivisena tukemassa harjoitusta. Voit tuntea tämän energian virtauksen sisään- ja uloshengityksillä nousuina ja laskuina keskivartalon edessä, takana ja sivuilla kyljissä.


Udana Vayu

Udana on energia, joka saa aikaiseksi uloshengityksen, sen voiman ja siitä tulevan äänen.


Udana tarkoittaa "sitä joka kantaa ylöspäin". Sen aluetta on kurkku ja pää ja se on asettunut etenkin kurkun alueelle, mutta vaikuttaa esim. aivoissa.


Jos udana vayu on epätasapainossa on puhe irtonaista ja puheenmuodostus tai omien ajatusten ja ideoiden artikulointi hankalaa. Epätasapaino voi aiheuttaa myös katkonaista hengitystä ja muita hengityselinongelmia. Itseilmaisun ongelmat, kömpelyys ja tasapainon heikkous voidaan liittää udanan vayun häiriöihin.


Udana vayu yhdistetään jalandhara bandhaan (bandhoista myöhemmin lisää) sekä kurkkuchakraan. Sen ylöspäin nouseva energia virtaa myös kolmanteen silmään sekä kruunuchakraan puhdistuen matkalla ylöspäin.


Liikkuvan energian tunteet päässä ja niskan alueella pranayama-harjoituksen ja meditaation aikana ovat udana vayun liikkeitä. Udana on energia, joka antaa autuaan olon samadhissa (ks. samadhista lisää aikaisemmassa blogikirjoituksessa).


Vyana Vayu

Vyana vayu virtaa kaikkialla kehossa, vaikka se ei ole asettunut erityisesti mihinkään tiettyyn kohtaan, sen sanotaan lähtevän keuhkojen ja sydämen alueelta ulospäin. Se koordinoi kaikkea energiaa joka virtaa pitkin kehon energiakanavia, nadeja, yhdistäen hermot, suonet, lihakset, nivelet jne. ja myös ohjaa muita vayuja virtauksissaan.


Vyana vayun tehtävä on yhdistää kaikki kehontoiminnot ja saada meidät määrittelemään itsemme ja tuntemaan itsemme kokonaisuudeksi. Se kattaa kaikki sisäiset tuntemuksemme, tasapainoisuuden ja sisältäpäin tulevien toimintojen ja ajatusten ohjauksen.


Vyana vayu yhdistetään sakraalichakran energiaan ja heikkoudet vayun virtaamisessa voivat aiheuttaa erillisyyden ja vieraantumisen tunteita ja luoda irrallisia, vaihtelevia ja sekavia ajatuksia sekä huonontaa vastustuskykyä.


Vyana vayun voi tuntea erityisesti iholla, ihon mennessä "kananlihalle" sekä kaikissa muissa iholla tapahtumissa reaktioissa. Ihon lisäksi vyana tuntuu hengityksessä sekä henkisesti sinä "rajana" jonka vedämme itsemme ja kaiken muun väliin.


Vyana vayu vahvistuu asanaharjoituksen avulla, joka vahvistaa ymmärrystä itsestämme ja tervettä itsetuntemusta sekä suhtautumista itseen, muihin ja meitä ympäröivään maailmaan. Sen esteetön virtaaminen auttaa meitä rauhoittumaan meditoimaan.


Voit tuntea vyana vayun jokaisella sisäänhengityksellä sisään ja ulos virtaavana energiana, joka säteilee navan kohdalta ulospäin käsiin ja jalkoihin.


Nyt kun on tehty pieni pintaraapaisu pranaan, sen virtauksiin sekä nadeihin voit kuullostella kehoasi huomaatko hengitysharjoituksissa ja/tai asanoiden aikana kuinka eri vayut virtaavat ja niiden mahdollisia vaikutuksia mieleesi sekä kehoosi.

 

HENGITYKSESTÄ JA PRANAYAMASTA OSA 3/3 sisältää muutamia yksinkertaisia ja yleisimpiä hengitysharjoituksia.

 
353 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page